HOME > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

제목 시간표
작성자 김상철 [ 2018-09-22 / 조회:302 ] 첨부파일

요일

학년 교수

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1 9:00 9:50

강좌명

 

영양학/2

양식 전채조리실습/5

한식 죽조리

켑스톤디자인/5

한국음식의 이해/2

외식조리세미나/3

직업과 인성/2

 

현장실습

 

ROOM

 

202

양식실습실

한식실습실

201

202

201

 

201

 

교수

 

김은희

김상철

김은희

박원숙

김상철

이원준

 

김상철

 

2 10:00 10:50

강좌명

 

 

 

 

 

ROOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

교수

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 11:00 11:50

강좌명

 

한식 전·적조리/2

한식 죽조리실습/5

 

 

 

 

ROOM

 

한식실습실

 

 

한식실습실

 

 

 

 

 

교수

 

박원숙

 

 

김은희

 

 

 

 

 

4 12:00 12:50

강좌명

 

 

 

양식소스조리실습/5

구매관리/2

 

 

 

ROOM

 

 

 

 

 

양식실습실

201

 

 

 

교수

 

 

 

 

 

윤성현

홍창은

 

 

 

5 13:00 13:50

강좌명

 

 

 

 

 

ROOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

교수

 

 

 

번호 제목 작성일 작성자 조회수
7 온라인 수업 안내 2020-04-09 김상철 41
6 2020-1학기 시간표 2020-02-26 김상철 82
5 2020학년도 교육과정표 2020-02-26 김상철 45
4 직무능력 2019-04-12 김상철 104
3 2019학년도 호텔외식조리과 교육과정(안) 2019-04-12 김상철 173
2 시간표 2018-09-22 김상철 302
1 공지사항 등록 2017-07-18 김상철 272