HOME > 커뮤니티 > 공지사항

공지사항

제목 2020-1학기 시간표
작성자 김상철 [ 2020-02-26 / 조회:480 ] 첨부파일

<2020-1학기 호텔외식조리과 강의 시간표>

요일

학년 교수

1

2

1

2

1

2

1 9:00 9:50

강좌명

주방관리론(2)

조리원리론(2)

대인관계능력(2)

제료관리론(2)

조식조리실습(4)

국탕조리실습(4)

ROOM

 

 

 

 

 

 

교수

박원숙

김은희

김상철

홍승우

김상철

김은희

2 10:00 10:50

강좌명

ROOM

 

 

 

 

 

 

교수

 

 

 

 

 

 

3 11:00 11:50

강좌명

 

 

조리영어(2)

파스타조리실습(2)

ROOM

 

 

 

 

 

 

교수

 

 

홍승우

표민욱

 

 

4 12:00 12:50

강좌명

한식기본조리이론및실습(4)

양식육류조리실습켑스톤디자인(4)

ROOM

 

 

 

 

 

 

교수

김은희

김상철

 

 

 

 

5 13:00 13:50

강좌명

 

 

 

 

ROOM

 

 

 

 

 

 

교수

 

 

 

 

 

 

6 14:00 14:50

강좌명

양식기본조리이론및실습(4)

식생활문화론(2)

구이조리실습(4)

파스타조리실습(2)

ROOM

 

 

 

 

 

 

교수

 

 

표민욱

김은희

박원숙

김상철

7 15:00 15:50

강좌명

ROOM

 

 

 

 

 

 

교수

 

 

 

 

 

 

8 16:00 16:50

강좌명

 

외식경영창업론(2)

 

 

ROOM

 

 

 

 

 

 

교수

 

임경환

 

 

목록
번호 제목 작성일 작성자 조회수
9 조리직 공무원 함격 2020-09-24 김상철 682
8 2020학년도 2학년 취업 상황 2020-07-27 김상철 653
7 온라인 수업 안내 2020-04-09 김상철 493
6 2020-1학기 시간표 2020-02-26 김상철 480
5 2020학년도 교육과정표 2020-02-26 김상철 393
4 직무능력 2019-04-12 김상철 224
3 2019학년도 호텔외식조리과 교육과정(안) 2019-04-12 김상철 239
2 시간표 2018-09-22 김상철 359
1 공지사항 등록 2017-07-18 김상철 315